Gặp mặt phụ huynh cuối năm học 2016 – 2017

Chương trình họp phụ huynh vào cuối mỗi năm học  là buổi gặp gỡ, trao đổi cũng như thông báo kết quả cuối năm học của các em học sinh đến phụ huynh.

Để đạt hiệu quả cao nhất trong những lần gặp gỡ trao đổi với phụ huynh, buổi họp phụ huynh được tiến hành ngay tại mỗi lớp học và Giáo viên chủ nhiệm sẽ gặp gỡ riêng từng phụ huynh, học sinh để trò chuyện, thông tin đến phụ huynh một cách cụ thể, chi tiết về con em mình!

 

 

 

Tin liên quan