QUY TRÌNH TUYỂN SINH

1. Khi Phụ huynh học sinh có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc nộp hồ sơ thì nhân viên Tuyển sinh giới thiệu về trường, thông tin về học phí, chương trình học…

2. Nhân viên Tuyển sinh hướng dẫn điền Giấy đăng ký nhập học, tiến hành kiểm tra sơ bộ hồ sơ và gửi lại phụ huynh Giấy tiếp nhận hồ sơ, lớp 1 có thể nhận trực tiếp không qua kiểm tra.

3. Nhân viên Tuyển sinh xếp lịch kiểm tra học sinh với Bộ phận học vụ rồi thông báo cho phụ huynh.

• Bộ phận học vụ phỏng vấn trực tiếp học sinh & cho đề kiểm tra môn Toán, Văn và Anh Văn.
• Nếu không đạt thì từ chối nhận hồ sơ. Trường hợp đặc biệt nếu được nhận thì nhân viên Tuyển sinh đề nghị phụ huynh & học sinh làm cam kết.
• Học thử thách – Học sinh sẽ được thử thách trong 30 ngày. Sau 30 ngày nếu đạt sẽ chính thức chấp nhận hồ sơ. Nếu không đạt từ chối nhận hồ sơ.

4. Nếu học sinh đạt thì tiến hành qua bước 4 – làm thủ tục nhập học. Nhân viên Tư vấn hướng dẫn phụ huynh học sinh làm thủ tục nhập học theo quy định nhận hồ sơ.

5. Nhân viên Tư vấn trình Ban Giám hiệu ký duyệt tiếp nhận hồ sơ học sinh.

6. Ban Giám hiệu duyệt.

7. Nhân viên Tư vấn chuyển thông tin học sinh cho:
• Bộ phận học vụ: nhận học bạ gốc, xếp lớp, cập nhật hồ sơ.
• Phòng tổ chức hành chánh: cấp phát vật tư mền, gối, bàn ghế, thẻ học sinh…
• Phòng Kế Toán: cập nhật danh sách học sinh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ huynh muốn đăng ký cơ sở nào?

 

Liên kết
quốc tế