LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ?

02/04/2024

Hãy tìm hiểu về “Làm thế nào để trở thành người có trí tuệ?” với Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh Bình Dương.

Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh, Bình Dương luôn tạo môi trường tốt nhất cho các em học sinh, đặc biệt nhà trường quan tâm đến vấn đề phát triển tâm sinh lý của học sinh. Hãy cùng đến với chủ đề: “LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ?” với hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh:

Xem thêm

THỰC HÀNH KỸ NĂNG XÃ HỘI ĐỂ THÀNH CÔNG

02/04/2024

Hãy tìm hiểu về “Thực hành kỹ năng xã hội để thành công” với Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh Bình Dương.

Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh, Bình Dương luôn tạo môi trường tốt nhất cho các em học sinh, đặc biệt nhà trường quan tâm đến vấn đề phát triển tâm sinh lý của học sinh. Hãy cùng đến với chủ đề: “THỰC HÀNH KỸ NĂNG XÃ HỘI ĐỂ THÀNH CÔNG” với hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh:

Xem thêm

GÓC TÂM LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

02/04/2024

Hãy Hiểu về Chính Bản Thân để thành công với Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh Bình Dương.

Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh, Bình Dương luôn tạo môi trường tốt nhất cho các em học sinh, đặc biệt nhà trường quan tâm đến vấn đề phát triển tâm sinh lý của học sinh. Hãy cùng đến với chủ đề: “HIỂU BIẾT CHÍNH MÌNH LÀ CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG” với hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh:

Xem thêm

GÓC TÂM LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

02/04/2024

Hãy học nói lời tích cực để thành công với Hệ thống trường TrungTiểu học Việt Anh Bình Dương.

Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh, Bình Dương luôn tạo môi trường tốt nhất cho các em học sinh, đặc biệt nhà trường quan tâm đến vấn đề phát triển tâm sinh lý của học sinh. Hãy cùng đến với chủ đề: “LỜI NÓI TÍCH CỰC TẠO THÀNH CÔNG TRONG HỌC TẬP” với hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh:

Xem thêm

GÓC TÂM LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

02/04/2024

Hãy Rèn luyện Tính Tích Cực với Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh Bình Dương.

Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh, Bình Dương luôn tạo môi trường tốt nhất cho các em học sinh, đặc biệt nhà trường quan tâm đến vấn đề phát triển tâm sinh lý của học sinh. Hãy cùng đến với chủ đề: “LỜI NÓI TIÊU CỰC GÂY HẠI CHO VIỆC HỌC THÀNH CÔNG” với hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh:

Xem thêm

GÓC TÂM LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

02/04/2024

Hãy Rèn luyện Tính Kỷ Luật với Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh Bình Dương.

Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh, Bình Dương luôn tạo môi trường tốt nhất cho các em học sinh, đặc biệt nhà trường quan tâm đến vấn đề phát triển tâm sinh lý của học sinh. Hãy cùng đến với chủ đề: “TÍNH KỶ LUẬT LÀ CHÌA KHOÁ ĐEM ĐẾN THÀNH CÔNG” với hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh:

Xem thêm

GÓC TÂM LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

02/04/2024

Hãy thực hành Tự Hoàn Thiện Chính mình với Hệ thống trường Việt Anh Bình Dương.

Xem thêm

GÓC TÂM LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

02/04/2024

Hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh, Bình Dương luôn tạo môi trường tốt nhất cho các em học sinh, đặc biệt nhà trường quan tâm đến vấn đề phát triển tâm sinh lý của học sinh. Hãy cùng đến với chủ đề: “THỰC HÀNH TỰ YÊU THƯƠNG CHÍNH MÌNH” với hệ thống trường Trung Tiểu học Việt Anh

Xem thêm

XIN CHÀO, XIN CHÀO, CHÀO MỪNG CÁC “THÁM HIỂM NHÍ” PHIÊU LƯU VÀO “LÂU ĐÀI PHÉP MÀU VIỆT ANH 2” [CS DĨ AN].

15/03/2024

“Lâu đài phép màu Việt Anh 2” tọa lạc trong một “khu rừng” bí ẩn. Tháng 3 này để khám phá những điều tuyệt vời về trang sách “Giáo dục: từ trái tim đến trái tim”. Đem yêu thương, sẻ chia vào từng con chữ, nhà trường đã mở cửa chào đón các Đoàn “thám hiểm nhí” từ nhiều trường Mầm non khác đến để Tham quan, học tập và trải nghiệmtrong chương trình “Em là học sinh lớp 1”.

Xem thêm