Giao lưu học sinh trường Orchid Park Singapore (13.11.2018)

“Chào mừng đoàn học sinh và giáo viên trường Orchid Park Singapore school tham quan và học tập tại Việt Anh school “

Các em học sinh trường Việt Anh giao lưu văn nghệ với trường Orchid Park Singapore school.

Các nhóm giao lưu, thảo thuận và tìm hiểu văn hóa, học tập cùng nhau.

 

 

 

 

Tin liên quan