Chương trình Tâm vận động dành cho các bé mầm non

Tâm vận động là một phương pháp giáo dục dựa vào sự quan sát và sử dụng các giác quan một cách hợp lý để kích thích các khả năng của trẻ em.
Thông qua sự vận động trong các trò chơi, các em dần dần hoàn thiện những kỹ năng còn yếu của mình.
Phương pháp Tâm vận động bao gồm 3 ứng dụng là:
– Giáo dục tâm vận động
– Can thiệp tâm vận động
– Trị liệu tâm vận động

Tin liên quan