Chuyên đề giáo dục sức khỏe giới tính

Chuyên Đề “Giáo dục sức khỏe giới tính” dành cho các em học sinh khối Trung học Việt Anh.

                                                                           Diễn giả: Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Lan Hải

Giáo dục giới tính không chỉ đơn thuần là sự bảo vệ về thân thể mà còn là sự hiểu biết về phát triển cơ thể của bản thân vì vậy thông qua chuyên đề này các em sẽ có sự nhận thức đúng đắn về giới tính và trên hết là sự phát triển cảm xúc cá nhân, hiểu và làm chủ được cảm xúc của mình.

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan