Tiếng Anh Cambridge

Cùng với chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam, nhà trường dạy Anh ngữ ngay từ lớp 1 với giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài. Chương trình được soạn thảo theo hệ thống bằng cấp của Cambridge ESOL thuộc Đại học Cambridge, Anh Quốc có giá trị trên 147 quốc gia. Các chứng chỉ tiếng Anh các em nhận được theo từng cấp độ của Hội đồng Khảo Thí Đại Học Cambridge bao gồm: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, IELTS. Mục tiêu là khi các em ra trường, điểm IELTS của các em sẽ đạt từ 5.5 – 6.0 và đủ khả năng đi du học tại các nước Anh, Mỹ, Úc hoặc học tiếp tại các trường quốc tế khác tại Việt Nam.