Niềm tin và sứ mạng

Chúng tôi tin rằng trong môi trường học yêu thương và vui vẻ, năng động và hiện đại, trẻ em có thể phát triển tiềm năng ở mức cao nhất và niềm vui khám phá kiến thức sẽ là một hành trình dài suốt cuộc đời.

Sứ mạng của trường Việt Anh:

 • Tạo lập môi trường học thân thiện, vui tươi và hiện đại để việc học trở nên thú vị, nhẹ nhàng và dễ tiếp thu.
 • Xây dựng nhân cách đạo đức và sự tôn trọng giữa cá nhân để giúp các bạn trẻ phát triển sự tự tin và tự trọng nơi chính mình.
 • Xây dựng tính kỷ luật cao và khả năng tự học, tự khám phá tri thức để các em ý thức việc học là một hành trình dài suốt cuộc đời.

Với sứ mạng trên chúng tôi tập trung vào 4 hướng chính để phát triển nơi các em học sinh:

 • Trí tuệ và kiến thức
 • Nguyên tắc đạo đức
 • Khả năng cân bằng cảm xúc
 • Kỹ năng quan hệ giao tiếp xã hội

Về Trí tuệ và Kiến thức chúng tôi tập trung vào các khía cạnh sau:

 • Khả năng trí tuệ
 • Khả năng tự suy nghĩ
 • Sự hiểu biết kiến thức theo từng cấp độ
 • Khả năng tự học và ý thức học suốt đời

Về nguyên tắc đạo đức, chúng tôi tập trung vào các khía cạnh sau:

 • Ý thức tôn trọng pháp luật
 • Sự chân thật và trung tín
 • Các nguyên tắc liên quan đến luân thường đạo lý

Về khả năng cân bằng cảm xúc chúng tôi tập trung vào các lãnh vực sau:

 • Nhận thức được các cảm xúc của chính mình
 • Có khả năng đồng cảm với người khác
 • Biết cách điều khiển (quản lý, tự chế) cảm xúc của mình
 • Biết cách chữa lành những tổn thương tình cảm
 • Hòa nhập bốn kỹ năng trên: biết tương giao tình cảm

Về kỹ năng quan hệ xã hội, chúng tôi tập trung vào các lãnh vực sau:

 • Kỹ năng giao tiếp lịch sự trong xã hội
 • Khả năng hiểu và thông cảm quan điểm của người khác
 • Khả năng đối xử tốt hơn với bạn bè, cha mẹ và những người xung quanh
 • Nhận thức rõ về quan hệ tình cảm nam-nữ và sự cân bằng trong ứng xử

Với tôn chỉ làm việc và sứ mạng trên, tập thể Ban Giám hiệu và Giáo viên trường Việt Anh là một cộng đồng học tập không ngừng nghỉ để hướng dẫn, gợi mở và nêu gương sáng trong học tập cho các em học sinh của trường với một khát vọng xây dựng một thế hệ trẻ mới có tâm hồn trong sáng, có trí tuệ cao và có một tấm lòng cho quê hương, cho đất nước để xây dựng hạnh phúc cho chính mình và cho cộng đồng của mình.