Trường Trung Tiểu học Việt Anh là trường phổ thông nhiều cấp theo chuẩn quốc tế đầu tiên tại Bình Dương
Trường Trung Tiểu học Việt Anh là trường phổ thông nhiều cấp theo chuẩn quốc tế đầu tiên tại Bình Dương
Mầm non Việt Anh 1
Mầm non Việt Anh 1
Niềm vui trong buổi ngoại khóa làm gốm Bát Tràng
Niềm vui trong buổi ngoại khóa làm gốm Bát Tràng
Lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014
Lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014
Lễ phát chứng chỉ Anh Văn Cambridge 2013
Lễ phát chứng chỉ Anh Văn Cambridge 2013
Trường Trung Tiểu học Việt Anh 2 - Đường Số 13, Khu Phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0868 57 57 07- 0868 57 57 17 -  Website: www.vietanhschool2.edu.vn
Trường Trung Tiểu học Việt Anh 2 - Đường Số 13, Khu Phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0868 57 57 07- 0868 57 57 17 - Website: www.vietanhschool2.edu.vn

Trang chủ