Vì sao nên chọn Việt Anh School?

Sứ Mệnh Trường Việt Anh


  • Tạo lập môi trường học thân thiện, vui tươi và hiện đại để việc học trở nên thú vị, nhẹ nhàng và dễ tiếp thu.
  • Xây dựng nhân cách đạo đức và rèn luyện tính kỷ luật cao nơi học sinh để tạo tiền đề cho sự thành công trong suốt cuộc đời.
  • Xây dựng tính tự học và khả năng tự khám phá tri thức để các em có thể phát triển cao nhất tiềm năng của mình trong suốt cuộc đời.


Biểu đồ tư duy

Phương pháp học với Biểu đồ tư duy đặc biệt thân thiện với não bộ để giúp các em học sinh:
→ tư duy, hình dung, tưởng tượng
→ ghi nhớ việc gì đó
→ lên kế hoạch
→ sắp xếp, phân loại thông tin

… một cách có khoa học và dễ nhớ, dễ thuộc. Nhớ và trình bày vấn đề.

 

Chương  trình  chính  khóa:  học  bán  trú  2 buổi/ngày

Trường Việt Anh dạy ĐẦY ĐỦ các môn học theo chương trình của BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO. Đặc biệt, Trường tăng cường thêm rất nhiều giờ vào các môn học chính TOÁN, LÝ, HÓA, VĂN, TIẾNG ANH để học sinh có nhiều thì giờ thực tập và làm bài tập tại trường nhiều hơn

Môn Kỹ năng sống  là  môn  đặc  biệt  ở  trường  Việt Anh

Giúp các em hiểu biết về xã hội nhiều hơn để giải quyết vấn đề của chính mình; biết cách sử dụng các công cụ để tư duy học tập hiệu quả; biết cách đặt và đạt mục tiêu trong học tập; có khả năng giải quyết xung đột trong quá trình kết hợp học nhóm; biết sống hòa hợp với mọi người xung quanh và giao tiếp tốt trong xã hội.

Các môn nghệ thuật

Trường Việt Anh cung cấp nhiều môn học tự chọn mang tính nghệ thuật giúp các em phát triển  toàn  diện  hơn  các  kỹ  năng  trong  cuộc sống, trong đó có các môn:
Đàn Guitar, đàn Organ, đàn Piano, Hội họa, khiêu vũ, cờ vua, cờ tướng, cờ vây, Nấu ăn, cắm hoa.

Môn Tư duy năng động

Giúp các em học suy nghĩ để phát triển khả năng tư duy rõ ràng;  biết  suy  nghĩ  một  các độc  lập;  biết  chọn  lọc  thông tin  một  cách  sáng  tạo  và  sử dụng những thông tin này để giải  quyết  vấn  đề  của  chính các  em.  Khi  phát  triển  khả năng  suy  nghĩ,  các  em  học sinh sẽ tự tin hơn trong việc trình bày vấn đề và giải quyết các vấn đề một cách logic và có tổ chức.

Nhóm năng động

NHÓM  NĂNG  ĐỘNG  là  một  trong  những  phương  pháp quản lý học sinh hướng các em đến một tập thể lớp hài hòa, biết cách sống xây dựng vì chính mình và người khác, biết nhận thức về chính mình và về mối tương quan với những người xung quanh để có cùng một mục tiêu học tập chung trong lớp và mục tiêu học tập riêng cho từng thành viên trong lớp học.

Tại trường Việt Anh, học sinh có nhiều cơ hội tự học thông qua nghiên cứu sách ở Thư viện, tìm hiểu thông tin ở trên mạng dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Từ đó, các em đi
đến sự thích thú học tập và việc học trở nên không quá căng thẳng đối với các em học sinh.

Giáo viên giỏi, năng động được đào tạo theo phương pháp mới

Chúng tôi có chương trình đào tạo riêng cho giáo viên để họ có đủ chuyên môn để giảng dạy theo phương pháp mới, chú trọng vào việc dạy phương pháp học và phương pháp tự học cho học sinh hơn là chỉ chú tâm vào dạy kiến thức.

Phương pháp dạy và học mới

Chúng tôi đưa vào phương pháp giàng dạy mới đang được áp  dụng  tại  các  nước  tiên  tiến,  đặt  biệt  là  ở  Anh,  Mỹ  và Singapore. Những phương pháp này dựa trên việc nghiên cứu tâm lý giáo dục trẻ em và cách thức bộ óc của con người làm việc để đề ra cách học hiệu quả nhất.
Trang 2 / 2 « 1 2