Tư vấn tâm lý học đường

Tư vấn tâm lý học đườngĐược thành lập từ năm 2009 đến nay, phòng Tư vấn tâm lý học đường là mô hình ưu tiên đẩy mạnh của nhà trường với mục tiêu chăm sóc đời sống tâm lý- sức khỏe tinh thần của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hài hòa của các em.

HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

Tham vấn cá nhân/nhóm học sinh

Trị liệu hỗ trợ khó khăn tâm lý

Giáo dục phòng ngừa

Phát triển tiềm năng học sinh, định hướng nghề nghiệp

Tham vấn tâm lý cho giáo viên & phụ huynh trên các vấn đề liên quan đến học sinh


TRỢ GIÚP TÂM LÝ

- Khó khăn học tập, nhận thức, ngôn ngữ

- Rối nhiễu về hành vi (gây  hấn, nghiện game….)

- Các vấn đề về giới tính

- Khó khăn trong các mối quan hệ


     Mọi hỗ trợ xin liên hệ:
  Phòng Tham vấn Tâm lý học đường
  Cô Mậu - Email:tuyetmaurndm@gmail.com


  TRƯỜNG TRUNG TIỂU HỌC VIỆT ANH

  Phạm Ngũ Lão - KP3 - P. Hiệp Thành - Tp. TDM - Bình Dương
  Tel: (0274) 3872 800
  Website: www.vietanhschool.edu.vn
Phương châm làm việc: "Tôi tương tác với học sinh bằng sự tôn trọng, nhạy cảm, lắng nghe, sẻ chia và đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối. Với phương châm đó, tôi nhận được sự tin tưởng của các em và tương tác hiệu quả với các em để cùng tháo gỡ các khó khăn của các em’’